Tarcze diamentowe garnkowe

Produkty na stronie:

Tarcze diamentowe garnkowe do oczyszczenia powierzchni przeznaczone są wyrównania powierzchni z betonu i kamienia. Zazwyczaj stosowane do wstępnej obróbki ręcznej za pomocą szlifierek kątowych lub specjalnych narzędzi elektrycznych. Dane techniczne takich tarcz garnkowych warunkują, w pierwszej kolejności, wydajność i odporność na ścieranie.

Korpus.

Korpus tarczy garnkowej wykonany ze zwykłej stali konstrukcyjnej. Są dwie metody uzyskania półfabrykatu o pożądanym kształcie:

  • Tłoczenie – w ciągu jednego lub dwóch zabiegów z blachy o grubości zazwyczaj 3 mm będzie otrzymany pożądany półfabrykat. Następnie powierzchnie robocza i służąca do osadzenia poddawane wyprostowaniu na tokarce.
  • Tokarski – półfabrykat w całości obrobiony za pomocą automatu tokarskiego.

Zaletą tej pierwszej metody jest niska cena, drugiej – precyzyjność i niezawodność.

Robocza warstwa diamentowa

Jak i w przypadku skrawających tarczy diamentowych, robocza warstwa diamentowych tarcz garnkowych do oczyszczenia powierzchni składa się z diamentu syntetycznego, zamocowanego w spoiwie metalowym. Warstwa diamentowa tarcz garnkowych może być zarówno ciągła, jak i składać się z odrębnych elementów. Te elementy mogą mieć jeden lub różne kształty. Grubość elementów (odległość od płaszczyzny czołowej podłoża metalowego) w dużej mierze określa żywotność tarcz garnkowych, ale zwykle nie przekracza 6–8 mm.

Warstwa diamentowa może być uzyskana zarówno metodą prasowania na zimno (z jednoczesnym zamocowaniem na korpusie), jak i metodą prasowania na gorąco.

Elementy skrawające, uzyskane metodą prasowania na gorąco, następnie przylutowane do podłoża z zastosowaniem lutów miedzianych lub przyspawane metodą spawania stykowego. Tarcze garnkowe, mające podobną warstwę roboczą, o wiele bardziej długotrwałe i wydajne, jednak mają też wyższą cenę.

Ważnym parametrem gotowej tarczy garnkowej jest brak niewyważenia, tj. oś obrotu powinna się zbiegać z osią bezwładności. Jeśli tarcza garnkowa w całości wykonana nie bardzo dobrze, to doprowadzi do powstania drgań, które niszczą narzędzia elektryczne i mają negatywny wpływ na ręce operatora. O zrównoważenie narzędzia dba się a wszystkich etapach produkcji, ponieważ usunięcie wady na gotowym produkcie jest dość skomplikowanym zadaniem (choć nie niemożliwym).

Dowolne narzędzi tnące łączy dwie funkcje:

  • Oddzielanie (ścięcie) obrabianego materiału.
  • Usuwanie tego materiału ze strefy cięcia.

Jak tylko bilans między tymi dwoma procesami będzie zaburzony, narzędzie psuje się.

Stosując tę teorię do tarczy garnkowych, można powiedzieć, że największa powierzchnia kontaktu narzędzia z materiałem (przy pozostałych warunkach równych) będzie osiągnięta w przypadku ciągłej warstwy diamentowej, a najlepsze usuwane będzie osiągnięte w przypadku gdy kontakt jest minimalny.

Wszelki znane warianty rozmieszczenia segmentów diamentowych na podłożu – to nic innego jak poszukiwanie tego złotego środka stosownie do różnych materiałów i warunków pracy.

Sztywność (lub odwrotnie płynność) pracy tarczy garnkowej w dużej mierze zależy od tego, pod którym kątem położona krawędź segmentu w stosunku do kierunku cięcia. Ten parametr również nie jest stały i może ulegać zmianie w zależności od preferencji producenta.

W ofercie TOOLS WORLD POLSKA przedstawione kilka typów i rozmiarów tarcz garnkowych. Najbardziej popularny i poszukiwany jest rozmiar 125 mm. Tarcze garnkowe marki Matrix mają klasyczne kształty i wykonane według sprawdzonych technologii. Konstrukcje tarcz garnkowych Sibrtech są bardziej nowoczesne ze względu na kształt, co pozwoliło trochę zmniejszyć sumaryczną pojemność warstwy roboczej i obniżyć cenę.