Szczotki z drutem metalowym

Produkty na stronie:

Uniwersalna definicja szczotki twierdzi, że to jest narzędzie, składające się połączonych cienkich, długich prętów (szczeciny) z elastycznego materiału i uchwytu (oprócz niektórych typów). Prace z narzędziem wykonywane w drodze posuwania części roboczej szczotki na powierzchni obrabianego materiału. W zależności od wyznaczonych zadań materiał szczeciny może mieć różną wielkość twardości w stosunku do twardości obrabianego materiału.


Taka definicja jest prawidłowa, jednak można bardziej szczegółowo zastanowić się właśnie na szczotce jako narzędziu tnącym.


Aby szczotka zaczęła działać, należy nadać jej ruch w stosunku do powierzchni obrabianej – to zwane ruchem cięcia. W zależności od tego, jaki sprzęt nadaje ten ruch, można ustalić rodzaj szczotki. Jeśli ruch nadawany ręcznie, to jest szczotka ręczna, jeśli szczotka obracana za pomocą wiertarki, wtedy to szczotka do wiertarki – i tak w następnej kolejności.


Z punktu widzenia popularności obecnie podstawowymi są (w kolejności malejącej) następujące grupy:Szczotka jest w swej istocie narzędziem ściernym, а jego wydajność, w pierwszej kolejności, zależy od szybkości i od średnicy narzędzia. Mając ten fakt na względzie, można powiedzieć, że najbardziej wydajnymi i profesjonalnymi są szczotki do szlifierek kątowych. Szczotki do wiertarki stosowane do małych prac domowych, do ostrzarki – głównie stosowane w małych zakładach produkcyjnych, szczotki ręczne stosowane we wszystkich dziedzinach.


Konstrukcja szczotek.


Rozróżnia się trzy podstawowe kształty szczotek do narzędzi elektrycznych:


  • Płaski
  • ”Tarcza garnkowa”
  • ”Talerzowy”


Płaski – służy do obróbki trudno dostępnych miejsc, rowków, szczelin, połączeń, a także w tych pracach, w który powinna być ścięta duża warstwa materiału, na przykład, oczyszczanie spoin.


”Tarcza garnkowa” – służy do oczyszczania dużych powierzchni równych.


”Talerzowy” – łączy w sobie zalety dwóch poprzednich typów.


We wszystkich typach szczotek jako szczecinę użytkowany jest rozmaity drut metalowy, od którego właściwości bezpośrednio zależą właściwości szczotki. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje drutu:Pleciony drut ma postać fali, jego średnica wynosi zwykle 0,3 lub 0,2 mm, drut może mieć ochronną powłokę mosiężną (która nadaje złoty kolor). Powłoka chroni materiał przed utlenianiem w wyniku kontaktu z mokrymi zanieczyszczeniami i nadaje wyrobowi estetyczny wygląd. Za pomocą szczotek z drutem plecionym nie sposób utworzyć wysokiego ciśnienia na obrabianą powierzchnię i, w wyniku, praktycznie niemożliwe uszkodzenie wyjściowego przedmiotu. Podobne szczotki stosowane w tych miejscach, w których powinno być delikatne usuwanie starych powłok i zanieczyszczeń.


Skręcony drut prosty zwykle ma średnicę 0,3, 0,5 lub 0,8 mm, zwijany w wiązki. Dzięki sztywności, osiągniętej w wyniku skręcania, taki typ szczeciny bardzo odporny na obciążenia i właśnie taki typ drutu użytkowany do wysokowadyjnej pracy. Średnica drutu dobierana do poszczególnego rodzaju pracy, najbardziej uniwersalny jest rozmiar drutu 0,5 mm.


Do produkcji obu rodzajów drutu stosowana stal wysokowęglowa, nadająca twardość i właściwości sprężynowe. Również do prac specjalnych używany drut nierdzewny lub stopowy, ale na rynku DIY takie szczotki są rzadko spotykane.


Powyższe cechy charakterystyczne są wspólne do wszystkich grup szczotek, teraz zatrzymajmy się bardziej szczegółowo na właściwościach każdego rodzaju.


Szczotki do wiertarki mocowane w uchwycie wiertarskim, w wyniku, powinny mieć chwyt okrągły (zazwyczaj ф6 mm), rzadziej o kształcie sześciokątny (do wkrętarki). Wymiary szczotek do wiertarki: kształt „tarcza garnkowa” 50-75 mm, płaski — 30-100 mm.


Szczotki do ostrzarki mają osadzenie i rozmiar roboczy, zgodne z głównymi typami tych narzędzi elektrycznych.


Najbardziej popularne i poszukiwane wymiary szczotek do szlifierki kątowej: „tarczy garnkowe” od 65 do 150 mm, płaskie od 100 do 200 mm, osadzenie М14 lub 22,23 mm.


Głównym błędem przy wyborze szczotki do szlifierki kątowej jest niesłuszne zrozumienie tego, że to narzędzie, jak i tarcze skrawające, dobierane o średnicy równej średnicy szlifierek kątowych. Tj. nie wolno na szlifierce kątowej o średnicy 125 mm ustawiać szczotki o tej samej średnicy, co jest szczególnie ważne podczas wyboru „tarcz garnkowych”. Do każdego typu i rozmiaru szczotki istnieją (podane na korpusie) graniczne dopuszczalne obroty, których przekroczenie jest niebezpieczne do życia . W przypadku nadmiernie dużych obrotów tarcza garnkowa dowolnego producenta pod oddziaływaniem siły odśrodkowej zacznie wyprostowywać się do płaszczyzny, utraci swoją wytrzymałość i, co z tego wynika, może ulec zniszczeniu. Dlatego szczotkę należy dobierać odpowiednio do mocy szlifierek kątowych i granicznych dopuszczalnych obrotów, podanych przez producenta na przystawce.


Poniżej załączamy zdjęcie różnych kształtów szczotek Matrix o różnych rodzajach drutu. Na zdjęciach widać, że drut albo jest w otworze, albo okrąża pierścień. W następnej kolejności układywany między górną i dolną osłonami – do „tarcz garnkowych”, albo między dwoma osłonami bocznymi – do płaskich. I w stanie zaciśniętym osadzany za pomocą przechodzącej w środku nakrętki lub pierścienia.

Taka Konstrukcja w maksymalny sposób zapobiega odlotowi drutu lub zniszczeniu szczotki, ale podkreślimy: przekroczenie obrotów w pracy z tym narzędziem niedopuszczalne.


W czasie pracy, oprócz ścierania, drut jest narażony na obciążenia cykliczne udarowe i wyginające, tj. w poszczególnej chwili może nastąpić jej zniszczenie i fragment drutu może się oderwać. Co jest normą i niektórzy czołowi producenci specjalnie przecinają drut, aby nastąpiło odnowienie krawędzi tnących. Jednak dla człowieka, pracującego bez środków zabezpieczenia, to grozi urazami. Dlatego warto przypomnieć jeszcze raz, że mimo to, że szczotka wykonana ze stali i ma niezwykle solidną konstrukcję, przestrzeganie wymagań zasad bezpieczeństwa jest obowiązkowe zwłaszcza podczas pracy ze szlifierką kątową.