Środki ochrony rąk

Produkty na stronie:

Podczas wykonywania różnego rodzaju prac, z reguły, w pierwszej kolejności wykorzystane są ręce, dlatego ich ochrona jest priorytetowym i aktualnym problem dla wielu ludzi, których działalność związana jest z pracami montażowymi, ślusarskimi, stolarskimi, a także innymi pracami w sferze produkcyjnej.


Oddzaływania mechaniczne, kurz, oleje, tłuszcze, produkty ropopochodne, podwyższona lub obniżona temperatura powietrza – wszystkie te czynniki są szkodliwe, a czasami bardzo niebezpieczne dla człowieka. Akurat do celów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i stworzenia komfortowych warunków pracy współczesny rynek oferuje szeroki wybór środków ochrony indywidualnej – rękawice robocze niezawodnie chronią dłonie przed wpływem czynników zewnętrznych, a także zmniejszają zmęczenie po intensywnej pracy.


Kupić rękawice robocze znaczy ochronić dłonie przed urazami mechanicznymi, termicznymi i innymi z zachowaniem norm bezpieczeństwa, zwiększyć wydajność pracy, jakość pracy, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia różnych drobnych urazów. Firma TOOLS WORLD POLSKA oferuje do sprzedaży hurtowej rękawice robocze. W sklepie internetowym są przedstawione rękawice kombinowane, które mogą służyć jako odzież ochronna przy pracach budowlanych, a także profesjonalne rękawice robocze marki Gross, przeznaczone do wykonywania prac o podwyższonym stopniu trudności, chroniące dłonie przed urazami i uderzeniami.